Stichting 5 Speciale Minuten

Op 27 November 2012 isPeter Fijn & Mary-Rose de Stichting 5 Speciale Minuten een feit!

Met alle aandacht die de wereld de “5 Speciale Minuten” sinds 2006 schenkt, is het logisch verder in te gaan op de vraag van lezers. Er meer aan te verbinden, meer aan te reiken; simpelweg meer te doen!
Samen met de heer Peter Fijn van het Notarieel in Deventer werden extern aangereikte adviezen tot een acte verwerkt waar wij de toekomst mee in kunnen! Hij wist zeer accuraat, to-the-point en meedenkend een snelle realisatie van de Stichting tot stand te brengen.

 
Doelstelling Stichting 5 Speciale Minuten
  • Wereldwijde aandacht vragen voor (onbekende) kinderen in benarde huiselijke of familiaire omstandigheden door jaarlijks 5 speciale minuten van attentie te geven op 24 december van 23.55 tot 00.00 uur.
  • Volwassenen alert maken van de situatie waarin kinderen en jongeren zich bevinden.
  • Diensten en gelden inzamelen om kinderen te ondersteunen, waarbij het kind niet de hulpvrager hoeft te zijn, maar ook omstanders en professionals voor hen bij de stichting kunnen aankloppen.
  • Het verkrijgen van een wereldwijde “klok” die de 5 speciale minuten voor kinderen inluidt via kerken, media, radio en TV.
  • Diensten en gelden inzamelen om de 5 Speciale Minuten, jaarlijks op 24 December, te promoten.
 

girlHulpvragen

Ieder kind heeft rechten....! Deze rechten worden door officiële instanties bewaakt, maar soms heeft een kind iets nodig wat niet in het pakket van de instantie zit. En waar dan naartoe? Wanneer u bij geen enkele instantie voor een kind terecht kunt met uw gerichte hulpvraag, kunt u het bij de Stichting 5 Speciale Minuten proberen.

Om een aanvraag in te dienen, kunt u gebruik maken van het contactformulier.
Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Tijdens dit contact zullen er specifieke vragen gesteld worden.
Uw aanvraag wordt vervolgens in de volgende vergadering op de agenda gezet.

Of wij uw aanvraag kunnen honoreren is van diverse aspecten afhankelijk. Daarnaast zal de penningmeester een grote stem in de toezeggingen hebben....!

 
 

Mochten wij u niet kunnen helpen, wensen wij u in ieder geval heel veel succes en het kind veel kracht en liefde toe.

 

MultiTrans

Social Media

login